Podpora Společenská zodpovědnost

Pomáháme tam, kde je třeba!

V BikePlanu jsme si vědomi toho, že žijeme ve společnosti, v níž existují skupiny lidí i jednotlivci, kteří potřebují pomoc ostatních. Proto se snažíme přispívat jak nepeněžitými dary tak menšími i většími finančními částkami sponzorských příspěvků na různé charitativní projekty či nadace, díky kterým se potřebným lidem pomoci dostane.

Každoročně podporujeme mnoho akcí a projektů, zejména pomoc dětem, postiženým i nemocným a přispíváme na podporu vzdělání či sportu. BikePlan jednoduše přikládá pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. Někdy jsou to drobnosti, jindy jde o významnější a cíleně zaměřenou pomoc.

1 421 854 Kč Již jsme pomohli:

I vy jste součástí pomoci!

Svou zodpovědností uzavřít pojištění BikePlan, tak chráníte nejen sebe a své okolí, ale podporujete dobrou věc pomoci někomu, kdo vaši pomoc potřebuje. Z každého uzavřeného pojištění, závodů či akcí, které BikePlan pořádá, se odkládají finanční prostředky, které se jednou ročně odvádějí na pomoc a podporu druhých.

Tím pádem se každý z klientů či účastníků akcí BikePlan, stává automaticky dárcem a podporuje tak štěstí a zdraví těm, kteří to potřebují nejvíce.