Často kladené dotazy

Co je to pojištění BikePlan? 1.

Pojištění BikePlan je neživotní majetkové pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek nebo cyklovozíků. Jedná se o soubor 12 pojistných rizik (krádeže z objektů či prostor - např. dům, byt, sklep, kočárkárna, garáž, chata, chalupa, kancelář, hotel, penzion, obchod atd., krádeže z volného prostranství - např. terasa, park, ulice, restaurace, hřiště, sportoviště, nádraží, parkoviště, náměstí atd., krádež z vozidla, krádež z nosiče, loupežná přepadení, živelné pohromy a katastrofy, poškození / zničení při jízdě pádem, poškození / zničení při střetu či nehodou, poškození / zničení při přepravě, poškození / zničení osobních věcí, poškození / zničení příslušenství a vandalismus).  

Hlavní majetkové pojištění lze rozšířit o připojištění pro případ, že navštěvujete speciální stezky a riziková místa (bikeparky, singltreky, traily, downhill, pumptreky atd.) nebo se účastníte organizovaných závodů ve statusu amatéra či profesionála.

K majetkovému pojištění lze sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem předmětu pojištění pro případ, že způsobíte škodu na majetku či zdraví cizích osob až do výše 10 miliónů Kč.

Jakým způsobem mohu pojištění zaplatit? 2.

Můžete si vybrat z několika možností úhrady pojistného. Záleží na vás, co vám nejvíce vyhovuje. Nejrychlejší způsob platby je skrze platební bránu GoPay a to buď platební kartou, nebo online převodem v internetovém bankovnictví. Můžete využít také platby Google Pay.

Pojistné můžete také uhradit bankovním převodem na číslo účtu 2339025003/5500 vedený u Raiffeisenbank nebo například poštovní poukázkou. Na našich pobočkách není možné přijímat hotovost. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

Kolik stojí pojištění? 3.

Výše pojistného se vypočítává z částky, na kterou chcete vaše kolo, elektrokolo, koloběžku, e-koloběžku nebo cyklovozík pojistit. Aktuálně si můžete vybrat z pěti spoluúčastí od 10 % do 30 %. Přesnou cenu pojištění určuje mnoho atributů pojištěného předmětu např. značka, druh, typ i stáří nebo například PSČ místa, kde bydlíte. Kolik budete platit pro vašeho dvoukolého parťáka, si jednoduše spočítejte online, kliknutím na tlačítko “Spočítat pojištění” kdekoli na našich stránkách.

Proč je dobré mít pojištění? 4.

Jednoduše proto, že nikdy nevíte, co se může stát a pojištění BikePlan chrání vás, vaši peněženku i vašeho dvoukolého parťáka proti všem rizikům, na které se pojištění BikePlan vztahuje. Pro zobrazení pojistných rizik prozkoumejte stránku “Proč mít pojištění”.

Na kolik si mohu pojistit kolo nebo elektrokolo? 5.

Maximální pojistná částka při sjednání pojištění online pro kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky a cyklovozíky činí 400.000 Kč.

Jaká je minimální spoluúčast? 6.

Minimální spoluúčast pro všechna pojistná rizika i předměty u majetkového pojištění je od 10 % do 30 %, avšak min. 1.000 Kč. Pojištění odpovědnosti z provozu je bez spoluúčasti.

Jak staré kolo, koloběžku nebo cyklovozík si mohu pojistit? 7.

Vstupní maximální limity závislé na stáří předmětu pojištění v tomto pojištění nenajdete. Můžete si tedy pojistit své kolo, které jste právě dnes zakoupili nebo naopak koloběžku, která je vám 10 let spolehlivým parťákem.

Kde všude pojištění platí? 8.

Pojištění BikePlan platí po celé geografické Evropě. Samozřejmě, vč. České republiky. Kdekoli v rámci geografické Evropy se škodní událost stane, můžete ji v klidu nahlásit.

Od kdy a na jak dlouho pojištění platí? 9.

Pojištění se sjednává na dobu 12 měsíců (1 rok) s možností obnovy na další rok. Pojištění platí vždy od následujícího dne sjednání či data, které si sami zvolíte. Pojištění si tedy můžete uzavřít dnes a platí od zítra nebo si počátek pojištění můžete posunout i o 3 měsíce dopředu. No není to fajn?

Jak mám nahlásit škodní událost? 10.

Škodní událost můžete nahlásit online po přihlášení do své Klientské sekce. Tam také naleznete záložku „Hlášení škody“. Jednoduše popíšete, co se stalo, nahrajete fotky a příp. další dokumenty a odešlete. Každá pojistná událost je pojistitelem řešena individuálně a tak, aby byla uzavřena co nejdříve.

Od kolika let si mohu sjednat pojištění? 11.

Pojištění mohou uzavřít pouze osoby starší 18 let. V případě, že je vám méně než 18 let, pojištění za vás musí uzavřít zákonná osoba (většinou rodiče).

Mohu pojištění zrušit? 12.

Samozřejmě. Pojištění se uzavírá na dobu určitou, tzn., že pojištění zanikne uplynutím této doby. Pojištění také může zaniknout nezaplacením pojistného. Dále můžete vy nebo pojistitel odstoupit od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti uvést pravdivá sdělení. Od pojištění sjednaného na dálku na jeden rok můžete také odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Dále můžete pojištění vypovědět písemně a doručit pojišťovně do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, výpovědní doba je 8 dní. Nebo také písemně do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, výpovědní doba je 1 měsíc.

Co je to odpovědnost z provozu? 13.

Pokud máte uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu, tak to v praxi znamená, že způsobíte-li jízdou na kole, elektrokole, koloběžce, e-koloběžce nebo s cyklovozíkem někomu škodu na majetku či zdraví, pojišťovna vás v tom nenechá.

Do jaké výše mohu odpovědnost z provozu uzavřít? 14.

Při sjednání online si můžete vybrat z několika možností. Buď odpovědnost z provozu nechcete pojistit (což nedoporučujeme), nebo si zvolíte výši 1, 2, 3, 5 nebo 10 miliónů Kč.

Co jsou to speciální stezky? 15.

Speciální stezky jsou vysoce riziková místa nebo tratě (bikeparky, traily, singltreky, downhill), na které si můžete své základní pojištění rozšířit a jednoduše se připojistit. Pokud tato místa a tratě se svým dvoukolým parťákem navštěvujete, doporučujeme mít připojištění uzavřené.

Co znamená připojištění závodů? 16.

Připojištění závodů si můžete sjednat při pojištění vašeho dvoukolého parťáka. Jedná se o připojištění, které rozšiřuje všechna pojistná rizika i na účast při organizovaných závodech v České republice nebo zahraničí (geografické Evropě).  Pokud tedy jezdíte na závody a účastníte jich se ve statusu amatéra/hobby nebo jako profesionál, rozhodně doporučujeme mít toto připojištění uzavřené.

Jak dlouho trvá vyřízení škodní události? 17.

Každou škodní událost se pojišťovna snaží vyřešit a uzavřít co nejdříve, obvykle v řádu několika dnů. K rychlému vyřízení škodní události je nutné, aby od vás měli likvidátoři všechny potřebné dokumenty, které k uzavření škodní události potřebují.

Musím škodní událost nahlásit na Policii ČR? 18.

Pokud dojde k odcizení nebo loupežnému přepadení vašeho dvoukolého parťáka, neprodleně tuto skutečnost nahlaste na Policii ČR, nejpozději však do 24 hodin od zjištění ztráty. Je třeba si vyžádat od Policie ČR spisovou značku případu a její číslo následně napsat do formuláře při hlášení škodní události prostřednictvím vaší Klientské sekce na našich stránkách. Nezapomeňte kopii dokumentu od Policie ČR řádně uchovat, bude ji vyžadovat likvidátor škodní události.

Kde najdu číslo mé škodní události? 19.

Číslo vaší škodní události (následně pojistné události) najdete v potvrzujícím emailu po nahlášení škody. Současně číslo najdete také přímo v Klientské sekci, kde si můžete zkontrolovat stav šetření škodní události.

Kde naleznu kontakt na likvidátora? 20.

Obecný kontakt na likvidátora je: INSERVIS MVC s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 22697513, DIČ: CZ22697513, Česká republika, Tel: +420 241 483 230, +420 241 482 028, Email: mvc@inservis.com

Dále kontakt naleznete v potvrzujícím emailu po nahlášení škodní události. Kontakt na konkrétního likvidátora zpracovávajícího vaší škodní událost naleznete také po přihlášení v Klientské sekci.

Jak nahlásit škodní událost ze zahraničí? 21.

Naprosto identicky, jako když hlásíte škodní událost v České republice. Přihlaste se do své Klientské sekce a v záložce “Hlášení škody” vyplňte řádně formulář, přiložte dokumenty, fotky a odešlete k likvidaci.

Kde mohu sledovat stav své škodní události? 22.

Průběh (status - stav) vaší škodní (pojistné) události můžete sledovat ve své Klientské sekci. Po přihlášení do Klientské sekce také můžete kdykoliv zaslat dotaz přímo na likvidátora vámi nahlášené škodní události.

Obdržel/a jsem výzvu k náhradě škody, co mám dělat? 23.

Zašlete nám každý dopis, předvolání, nárok, soudní příkaz a výzvy k náhradě škody, a to ihned, jakmile jej obdržíte! Pojistitelem pověření likvidátoři prověří, zda je nárok na vás uplatněn oprávněně a poté přistoupí k řešení situace. Oprávněné nároky pojišťovna za vás uhradí, neoprávněné nároky za vás uhradit odmítne. Kontaktní údaje na BikePlan naleznete v sekci “Kontakt”.

Na kolik si mohu pojistit koloběžku nebo e-koloběžku? 24.

Maximální pojistná částka při sjednání online pro koloběžky a elektrokoloběžky činí 400 tis. Kč.

Na kolik si mohu pojistit cyklovozík? 25.

Maximální pojistná částka při sjednání online pro cyklovozíky činí 400 tis. Kč. 

Kolik předmětů pojištění si mohu pojistit najednou? 26.

U nás neomezeně! Při procesu online sjednání pojištění si jednoduše přidáváte jeden předmět za druhým. Máte-li plnou garáž kol, elekrokol, koloběžek a patříte mezi početné rodiny, nevadí. Na BikePlan si můžete zkrátka pojistit celou garáž nebo sklep plný dvoukolých parťáků.

Za jak dlouho musím pojistné zaplatit na bankovní účet? 27.

Zvolíte-li si platbu bankovním převodem, požadujeme připsání platby (pojistného) na náš účet do 7 dnů od online sjednání. V případě, že by platba nebyla na náš bankovní účet připsána do této doby, vaše pojištění bude vypovězeno a nebude AKTIVNÍ! Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

Nefunguje mi platba platební kartou, co mám dělat? 28.

Pravděpodobně máte vypnuty ve vašem internetovém bankovnictví platby přes internet. Pro změnu a nastavení kontaktujte vaši bankovní instituci nebo se přihlaste do svého internetového bankovnictví.

Chci zaplatit ze zahraničního účtu, jaký máte IBAN a SWIFT? 29.

Pro platbu pojistného ze zahraničího účtu použijte následující údaje: 

IBAN: CZ02 5500 0000 0023 3902 5003
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Raiffeisenbank Czech Republic
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Jak zjistím, že mám pojistné zaplaceno? 30.

Informace, zda je vaše pojistné zaplaceno, zjistíte jednoduše online přihlášením do vašeho účtu na našich stránkách vpravo nahoře do "Klientská sekce". Můžete nám také napsat mailem na bikeplan@bikeplan.cz nebo nás kontaktovat telefonicky na +420 224 235 210 v pracovní době od 09:00 hod do 17:00 hod každý všední den. Pokud nejste příznivcem elektronických zařízení, napište nám dopis a pošlete poštou na adresu: PFP s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25918184. Nezapomeňte vždy uvést nebo mít při sobě číslo vaší pojistné smlouvy.

Mohu pojistné zaplatit v hotovosti? 31.

Je nám líto, ale veškeré platby v hotovosti jsou u nás striktně ZAKÁZÁNY. Můžete využít platbu převodem, online platební kartou, Google Pay, Apple Pay, složenkou nebo PayPal. Děkujeme za pochopení tohoto nařízení, je to především pro vaši i naši ochranu. 

Pokud by po vás někdo chtěl pojistné v hotovosti a vydával se za našeho zástupce, prosíme, nikdy mu nic neplaťte. Ověřte si u nás, že s námi skutečně spolupracuje a tento postup byl námi schválen. V opačném případě se pravděpodobně jedná o podvodné jednání, které doporučujeme nahlásit obratem jak nám, tak i Policii ČR.

Kde najdu doklad o zaplacení pojistného? 32.

Daňový doklad o řádně provedené úhradě naleznete po přihlášení na váš účet v Klientské sekci. Můžete si ho kdykoliv stáhnout. Současně po obdržení platby jakoukoli elektronickou platební metodou vám automaticky bude odeslán email s potvrzením o platbě pojistného a součástí přílohy emailu bude i daňový doklad.

Mohu zaplatit pojistné i pomocí Apple Pay nebo Google Pay? 33.

Samozřejmě, platební brána GoPay, kterou využíváme na našich webových stránkách, možnost platby pomocí Apple Pay a Google Pay umožňuje.

Platím u vás nějaké poplatky navíc? 34.

Je dobře, že se nás na to ptáte. Žádné poplatky ve výši 1, 2 nebo 3 %, jako je to zvykem jinde, u nás nenajdete. V případě platby kartou vám bude stržena přesně částka, kterou vámi sjednané pojištění stojí.

Může sjednat pojištění i firma nebo živnostník? 35.

Samozřejmě, pojištění může uzavřít fyzická i PO.

Mohu zaplatit pojistné jako firma nebo živnostník? 36.

Samozřejmě, pokud uvedete vaše IČ firmy nebo IČ živnostníka jako pojistníka, automaticky bude daňový doklad vystaven na příslušné IČO.

Kde najdu kartičku pojištěnce? 37.

Kartičku pojištěnce naleznete ihned po online sjednání v emailové zprávě (rekapitulaci), společně s dokumentem IPID, pojistnou smlouvou atd. Můžete si ji také kdykoliv stáhnout po přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci.

Jak si změním kontaktní údaje? 38.

Vaše kontaktní údaje si můžete změnit jednoduše pro přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci v záložce “Můj účet". Případně nám můžete změnu také napsat na kontaktní email bikeplan@bikeplan.cz, nezapomeňte však vždy uvést číslo vašeho pojištění.

Musím navštívit vaši pobočku nebo provést fyzickou návštěvu v servisu? 39.

Ale kdepak. Víme, že čas jsou peníze, a proto nemusíte nikam jezdit. Vše funguje online. Stačí fotografie vámi pojištěného předmětu a sériové číslo.

Proč potřebujete sériové číslo a fotky předmětu pojištění? 40.

Pojišťovna potřebuje vědět, že kolo, elektrokolo, koloběžka, elektrokoloběžka či cyklovozík, které pojišťujete, skutečně existují. V případě, že nastane škodní událost, vámi pořízené fotografie i sériové číslo poté slouží jako podklad pro likvidátory.

Jak mám nahrát fotky do svého účtu v Klientské sekci? 41.

Je to velice jednoduché. Po přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci si otevřete "Detail" předmětu pojištění (pokud jich máte více, musíte otevřít každý zvlášť). Do detailu poté fotky nahrajete.

Pokud jste počítačově méně zdatní a skutečně si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. Fotky nám můžete zaslat na mail: bikeplan@bikeplan.cz

Kolik času mám na pořízení fotodokumentace? 42.

Pokud pojištění budete teprve uzavírat, v posledním kroku online sjednání vás náš systém vyzve k nahrání/pořízení fotografií a vložení sériového čísla. Nemusíte mít obavy, pokud u sebe zrovna nemáte svého dvoukolého parťáka, můžete tento krok bez obav přeskočit a fotografie, včetně sériového čísla, nahrát později. Na pořízení i nahrání fotografií a sériového čísla do svého účtu v Klientské sekci máte 14 dnů od okamžiku uzavření pojištění.

Doporučujeme však toto provést neprodleně po sjednání pojištění, neboť pokud by v tomto mezidobí došlo ke škodě na vámi pojištěném předmětu pojištění, může být pojistné plnění ze strany pojišťovny zásadně sníženo, a to v případě odcizení nebo loupežného přepadení až o 50 %.

Jak poznám, že je fotodokumentace v pořádku? 43.

Poté, co nahrajete fotografie pojištěného předmětu a detail sériového čísla do vašeho účtu v Klientské sekci, obdržíte od nás emailem oznámení, že jsou vámi nahrané fotografie v pořádku. Současně tuto informaci uvidíte ve vašem účtu v Klientské sekci u příslušného předmětu pojištění. Pokud by byla některá z fotografií špatně nafocena, rozmazaná, nebo jsme potřebovali některou fotografii doplnit, budeme vás o tom opět informovat na váš email.

Kam mám zadat sériové číslo v Klientské sekci? 44.

Prosíme, přihlaste do vašeho účtu v Klientské sekci a po kliknutí na detail vámi pojištěného předmětu se vám rozbalí veškeré informace o vámi pojištěném předmětu. Poté do políčka s názvem “Sériové číslo” opište číslo z rámu vašeho kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky nebo cyklovozíku a klikněte na tlačítko “Uložit”. 

Kde najdu na svém kole či elektrokole sériové číslo? 45.

Pokud u sebe nemáte doklady od vašeho kola nebo elektrokola, ve kterých je sériové číslo uvedeno, doporučujeme hledat přímo v nejnižší spodní části rámu vašeho dvoukolého parťáka (bod 4, 2, 3) nebo na ostatních místech označených body 1 a 5.

Kde najdu na své koloběžce nebo e-koloběžce sériové číslo? 46.

Pokud u sebe nemáte doklady od vaší koloběžky nebo e-koloběžky, ve kterých je sériové číslo uvedeno, doporučujeme hledat přímo v nejnižší spodní části rámu. U elektrokoloběžek bývá většinou sériové číslo zboku či na spodní straně nástupní plošiny (bod 2, 3, 4) nebo na místech označených body 1 a 5.

Kde najdu na svém cyklovozíku sériové číslo? 47.

Pokud u sebe nemáte doklady od vašeho cyklovozíku, ve kterých je sériové číslo uvedeno, doporučujeme hledat přímo v nejnižší spodní části rámu na hliníkové či ocelové konstrukci (bod 2, 3). U některých cyklovozíků bývá sériové číslo umístěno uvnitř kabiny za sedákem na spodní hraně rámu (bod 1, 4).

Jak mám postupovat, když nemám sériové číslo? 48.

Pokud váš dvoukolý parťák není označen sériovým číslem, napište po sjednání pojištění email na bikeplan@bikeplan.cz nebo nás kontaktujte telefonicky. Následně v našem systému označíme vašeho dvoukolého parťáka bez sériového čísla tak, aby po vás systém nechtěl tuto informaci doplnit.

Jsou v pojištění zahrnuty i mé osobní věci? 49.

Ano, toto pojistné riziko je naprostou revoluční novinkou a součástí pojištění BikePlan. Skutečně čtete správně!  Ať už máte v kapse, baťohu, dresu či džínách věci, které se při pádu mohou poškodit, automaticky jsou pojištěny do částky až 10 tis. Kč. Pokud jedete na kole, e-bike, koloběžce nebo e-koloběžce a přihodí se vám nehoda, můžete uplatnit škodní událost. Není to vlastně bomba?

Mám u svého elektrokola či e-koloběžky pojištěnou i baterii? 50.

Samozřejmě, pro případ odcizení je baterie pojištěna na 50 % své hodnoty, pro případ poškození důsledkem pádu či nehody na 100 % své hodnoty.

Mám u svého elektrokola či e-koloběžky pojištěn i motor? 51.

Samozřejmě, pokud dojde k odcizení samostatného motoru, je pojištěn na 100 % své hodnoty. Pro případ poškození důsledkem pádu či nehody je pojištěn také na 100 %.

Mám pojištěny i všechny komponenty (díly)? 52.

Ano, u nás samozřejmě máte! Součástí pojištění BikePlan je právě i pojištění všech pevných komponentů (dílů) vašeho dvoukolého parťáka. Pokud tedy dojde k jejich poškození důsledkem pádu nebo nehody, můžete uplatnit pojistnou událost. Za pevné komponenty (díly) bereme například rám, ráfky kola, teleskopická nebo pevná sedlovka, sedlo, odpružená nebo pevná přední vidlice, zadní stavba nebo odpružená zadní vidlice, brzdová soustava, kliky, převodník, přehazovačka, všechny ovládací přístroje u elektrokol nebo e-koloběžek jako např. display, dále pak motor i baterie. 

Jak se přihlásím do svého účtu v Klientské sekci? 53.

Přihlášení do Klientské sekce a vašeho účtu můžete kliknutím na "Klientská sekce" nebo v pravém horním rohu obrazovky.

Zapomněl/a jsem heslo do svého účtu v Klientské sekci 54.

Pro získání nového hesla klikněte v pravém horním rohu na tlačítko "Klientská sekce" a odkaz "Zapomenuté heslo". Poté vám bude zaslán email s novým heslem, které si můžete kdykoliv po přihlášení do Klientské sekce libovolně změnit.

Mohu změnit kontaktní údaje ve svém účtu? 55.

Vaše kontaktní údaje můžete změnit jednoduše pro přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci v záložce “Můj účet". Případně nám můžete změnu také napsat na kontaktní email bikeplan@bikeplan.cz, nezapomeňte však vždy uvést číslo vašeho pojištění.

Co obsahuje Klientská sekce? 56.

Klientská sekce a sekce "Můj účet" obsahují následující informace:

- Seznam vašich aktivních a neaktivních pojištění
- Seznam dokladů o provedených platbách
- Seznam vašich nahlášených škodních událostí
- Seznam všech benefitů z Premium Club a VIP Premium Club
- Elektronickou kartičku ( již neposíláme poštou! )
- Elektronický cerfitikát vašeho aktivního pojištění
- Váš osobní profil a účet pojištěnce

Platí pojištění, když dojde k odcizení z uzamčeného prostoru? 57.

Pokud vám někdo odcizí předmět pojištění z uzamčených prostor, můžete uplatnit škodní událost. Uzamčeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný po právu užívá. Např. pokud se jedná o garáž, chatu, dům či byt, kancelář atd. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z volného prostranství? 58.

Pokud dojde k odcizení z volného prostranství a předmět pojištění bude zajištěn zámkem či jinou zabezpečovací technologií, můžete uplatnit škodní událost. Např. pokud dojde k odcizení před obchodem, v parku, na náměstí atd. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z nosiče kol na vozidle? 59.

Pokud dojde k odcizení předmětu pojištění z uzamčeného nosiče na vozidle, můžete uplatnit škodní událost. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z hotelu či jiného ubytovacího zařízení? 60.

Pokud dojde k odcizení předmětu pojištění v prostorách hotelu, penzionu nebo jiného ubytovacího zařízení v průběhu vaší rekreace, můžete uplatnit škodní událost. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z garážových a jiných uzamčených skladovacích prostor? 61.

Pokud dojde k odcizení předmětu pojištění z garáže či jiných prostor, můžete uplatnit škodní událost. Např. pokud se jedná o zahradní domek, sklad, venkovní garáž u panelového domu atd. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Co když mě někdo přepadne? 62.

Pokud dojde k loupežnému přepadení a zloděj vám odcizí předmět pojištění, můžete uplatnit škodní událost. Nezapomeňte vše obratem nahlásit na Policii ČR.

Co když se mi poničí předmět pojištění při přepravě? 63.

Pokud dojde k poškození předmětu pojištění při přepravě na nosiči za vozidlem, na střeše vozidla či uvnitř vozidla, můžete uplatit škodní událost.

Co když dojde k vandalismu? 64.

Pokud dojde k vandalismu na předmětu pojištění, můžete uplatnit škodní událost. Pojištění se vztahuje samozřejmě i na všechny pevné komponenty i příslušenství předmětu pojištění.

Co když dojde k živelné pohromě? 65.

Pokud vznikne živelná pohroma, např. povodeň, požár, záplavy, úder blesku, vichřice a jiné, a dojde k poškození nebo zničení předmětu pojištění, můžete uplatnit škodní událost. 

Co je to BPIR? 66.

BPIR je zkratka pro BikePlan International Registrer. Jedná se o náš interní registr, ve kterém evidujeme všechny pojištěné předměty našich zákazníků. Do registru BPIR bude tedy váš předmět pojištění přidán zcela automaticky. Slouží nejen pro naše interní potřeby, ale také pro potřeby Policie ČR, pokud dojde k odcizení.

Co je to CEREK? 67.

CEREK je centrální registr, do kterého doporučujeme zaregistrovat váš předmět pojištění po jeho koupi. Více o CEREK naleznete na www.cerek.cz

Co je to DATATAG? 68.

DATATAG je obecně řečeno nejmodernější identifikační technologie, která trvale označí a chrání váš předmět pojištění (majetek). Značení Datatag umožní Policii ČR identifikovat váš majetek a zároveň je prakticky nemožné, aby jej zloděj odstranil. Více na www.datatag.cz

Co je to předmět pojištění? 69.

Předmětem pojištění se rozumí váš majetek, který si můžete pojistit. Jedná se o nové nebo ojeté kolo, elektrokolo, koloběžku, elektrokoloběžku nebo cyklovozík.

Kde naleznu výluky z pojištění? 70.

Platné výluky naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách. Nemusíte mít obavy, jsou napsány velice srozumitelně, přehledně a jsou krátké! Obecné výluky naleznete v Článku 6, výluky pro majetkové pojištění naleznete v Článku 10 a výluky pro pojištění odpovědnosti z provozu v Článku 15.

Mohu si pojistit elektrokolo s výkonem motoru vyšším než 250W? 71.

Samozřejmě můžete, nicméně vaše elektrokolo pojistíme pouze majetkově. Tj. pojištění, které chrání tato pojistná rizika: krádeže z objektů či prostor - např. dům, byt, sklep, kočárkárna, garáž, chata, chalupa, kancelář, hotel, penzion, obchod atd., krádeže z volného prostranství - např. terasa, park, ulice, restaurace, hřiště, sportoviště, nádraží, parkoviště, náměstí atd., krádež z vozidla, krádež z nosiče, loupežná přepadení, živelné pohromy a katastrofy, poškození / zničení při jízdě pádem, poškození / zničení při střetu či nehodě, poškození / zničení při přepravě, poškození / zničení osobních věcí, poškození / zničení příslušenství a vandalismus.

Pojištění odpovědnosti z provozu si pro elektrokolo s výkonem vyšším než 250W a rychlostí vyšší než 25km/h + tolerance výrobce bohužel sjednat nemůžete, neboť se jedná o výluku dle VPP.

Mohu si pojistit e-koloběžku s výkonem motoru vyšším než 1000W? 72.

Samozřejmě můžete, nicméně vaši e-koloběžku pojistíme pouze majetkově. Tj. pojištění, které chrání tato pojistná rizika: krádeže z objektů či prostor - např. dům, byt, sklep, kočárkárna, garáž, chata, chalupa, kancelář, hotel, penzion, obchod atd., krádeže z volného prostranství - např. terasa, park, ulice, restaurace, hřiště, sportoviště, nádraží, parkoviště, náměstí atd., krádež z vozidla, krádež z nosiče, loupežná přepadení, živelné pohromy a katastrofy, poškození / zničení při jízdě pádem, poškození / zničení při střetu či nehodě, poškození / zničení při přepravě, poškození / zničení osobních věcí, poškození / zničení příslušenství a vandalismus.

Pojištění odpovědnosti z provozu si pro e-koloběžku s výkonem vyšším než 1000 W bohužel sjednat nemůžete, neboť se jedná o výluku dle VPP.

Co znamená bonus a jak ho získám? 73.

Bonus je v podstatě vyjádřená sleva na pojistném za určitou bezeškodní délku sjednaného pojištění. Pokud tedy nebudete mít žádnou pojistnou událost po celou dobu trvání pojištění, každý rok u nás získáte bonus. Bonus se připisuje zcela automaticky při obnově pojištění na další pojistné období.

Předmět pojištění jsem prodal/a, jak mám změnit smlouvu? 74.

Změnu smlouvy můžete provést pouze při její expiraci (před koncem pojistného období). Pokud jste např. prodali nebo darovali předmět pojištění a dále ho již nechcete mít v pojistné smlouvě, jednoduše předmět pojištění smažete při online editaci pojistné smlouvy. Náš systém vás automaticky upozorní, že je třeba smlouvu obnovit na další pojistné období a zároveň tedy možnost smlouvu editovat.

Mám pojištěné také příslušenství? 75.

Ano, samozřejmě máte, ale pouze pro případné zničení/poškození důsledkem pádu či nehody do výše 10. tis Kč. Příslušenstvím se u nás rozumí - cyklocomputery, display, tachometr, navigace, světla, nosiče, pumpičky atd. Jednoduše věci, které nejsou napevno integrované a plní svou funkci samostatně.

Jak přidám další předmět pojištění k mé stávající pojistné smlouvě? 76.

Pokud již máte pojištění, přihlásíte se do vašeho účtu v Klientské sekci a následně kliknete na tlačítko “Sjednat nové pojištění”. Naprosto identicky uzavřete pojištění jako v minulosti s tím rozdílem, že budete mít místo jednoho pojištěného předmětu u nás 2 nebo více předmětů a tím pádem i 2 a více smluv. Bohužel sloučení několika pojistných smluv dohromady v tuto chvíli neumožňujeme, ale pracujeme na tom a jakmile bude tato funkce k dispozici, automaticky vám bude nabídnuta. Jednoduše proto, abyste platili jednou ročně jen jedno pojistné.

Kde najdu platnost mého pojištění? 77.

Všechny důležité informace naleznete v emailu, který jsme vám zaslali v okamžiku sjednání pojištění nebo také po přihlášení ve svém účtu v Klientské sekci. Informace o platnosti pojištění jsou také uvedeny na kartičce pojištění, kterou naleznete opět v Klientské sekci.

Vyměnil/a jsem si komponent (díl), musím to hlásit? 78.

Doporučujeme všechny faktury a doklady ohledně výměny dílů uchovat, komponent (díl) nafotit a nahrát do vašeho účtu v Klientské sekci. Pokud tak neučiníte, nic závažného se samozřejmě nestane, ale je skutečně ve vašem zájmu tak postupovat. Jednáme fair-play, a proto chceme eliminovat nepříjemní situace. Takovou může být např. situace, kdy jste na vašem kole vyměnili levnější ráfky za dražší, pojišťovna o tom nevěděla a při likvidaci škodní události by vám poté pojišťovna nemohla zaplatit i vyšší škodu.

Jak provést fotodokumentaci a co musí obsahovat? 79.

Ke každému předmětu pojištění vyžadujeme fotodokumentaci a sériové číslo. Fotodokumentaci můžete pořídit přímo při procesu sjednání pojištění nebo kdykoli do 14 dnů po  jeho uzavření. Předmět pojištění jednoduše nafotíte buď telefonem nebo fotoaparátem tak, aby byly všechny fotografie barevné, ostré a průkazné. Fotografie nijak graficky neupravujte. Minimální rozlišení snímků musí být alespoň 1024x768 obrazových bodů (zvládne i nejlevnější mobilní telefon). Foťte za denního světla nebo kvalitního vnějšího osvětlení. Předmět pojištění musí být čistý, bez nánosů špíny, deště či sněhu.

Minimálně potřebujeme 3x POVINNÉ fotografie tak, aby byl předmět pojištění celý vidět.

1x - záběr kolmo na celou levou stranu
1x - záběr kolmo na celou pravou stranu
1x - záběr na detail sériového čísla rámu

Pokud však chcete nafotit i různé detaily či jednotlivé komponenty (díly), které vyberete, vůbec to nevadí. Pokud by došlo k pojistné události, každý vyfocený detail je pro případnou likvidaci pojistné události lepší.

Máte podrobný návod jak udělat fotodokumentaci? 80.

Samozřejmě, podrobný návod ve formátu PDF “Jak provést fotodokumentaci” pro vaše kolo, elektrokolo, koloběžku, elektrokoloběžku nebo cyklovozík si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Co je to Premium Club BikePlan? 81.

Premium Club BikePlan je loyalty program vytvořený pro všechny zákazníky, kteří mají sjednané a platné pojištění BikePlan. Cílem Premium Club je kompenzovat ve formě slev do obchodů, různých druhů benefitů a celé řady dalších výhod celkovou cenu, kterou za pojištění zákazník zaplatí.

Jak čerpat benefity z Premium Clubu BikePlan? 82.

Přístup ke všem aktivním benefitům naleznete po přihlášení do svého účtu v Klientské sekci v záložce “Moje Benefity”. Benefity jsou rozděleny do záložek a v každé záložce naleznete informace o daném benefitu. Čerpat je poté můžete buď ve formě voucherů, nebo ve formě slevových kódů a kupónů. Všechny ostatní benefity můžete čerpat tak, že se u daného obchodního partnera prokážete kartičkou našeho pojištěnce, kterou naleznete též ve své Klientské sekci nebo v emailu zaslaném po sjednání pojištění.

Je Premium Club BikePlan zpoplatněn? 83.

Nikoliv, Premium Club BikePlan je zcela zdarma.

Mohu čerpat benefity z Premium Clubu opakovaně? 84.

Samozřejmě, k tomu Premium Club slouží. Všechny benefity můžete zcela neomezeně čerpat po celou dobu platnosti vašeho pojištění.

Jak často se benefity mění a přidávají? 85.

Benefity si spravují obchodní partneři BikePlan sami. Samozřejmě si vyhrazují právo své benefity libovolně měnit, mazat nebo přidávat. Celkový počet benefitů není nikterak omezen. Každoročně plánujeme do Premium Club přidat okolo 100 benefitů.

Proč si přikoupit k pojištění zabezpečení? 86.

Při procesu sjednání pojištění si můžete zakoupit i různá zabezpečení. Námi uvedená zabezpečení jsou za nižší cenu, než za kterou ji běžně můžete zakoupit neboť si nenárokujeme odměnu za jejich prodej. V případě jejich nákupu od nás získáte automaticky slevu pro další pojistné období, jelikož váš dvoukolý parťák bude lépe zabezpečen proti odcizení. Nemusíte mít obavy, jakékoli námi nabízené zabezpečení za námi uvedené ceny si můžete zakoupit i po procesu sjednání pojištění dodatečně formou benefitů v Premium Club BikePlan.

Za jak dlouho mi bude doručeno zabezpečení? 87.

Každý z produktů zabezpečení je odesílán přímo daným výrobcem a distributorem, nikoli námi. Obecně platí, že se doba doručení po provedení úhrady za pojištění BikePlan + zabezpečení pohybuje v rozmezí 3 - 30 dnů dle skladových zásob našich obchodních partnerů. Standardní doba doručení se pohybuje v rozmezí 3 - 5 dnů.

Kam bude zabezpečení odesláno? 88.

V případě zakoupeného zabezpečení bude zboží odesláno na vámi uvedenou adresu, kterou jste uvedli při sjednání pojištění BikePlan. Pokud chcete zboží odeslat na jinou doručovací adresu, neváhejte nás kontaktovat.

Mohu si pojistit kolo či elektrokolo pokud nemám doklad o koupi? 89.

Pokud si koupíte použité kolo či elektrokolo z bazaru nebo od třetí osoby a nemáte doklad o koupi i původu, nevadí to. Pojištění si samozřejmě sjednat můžete.

Proč je dobré mít pojištění? 1.

Jednoduše proto, že nikdy nevíte, co se může stát a pojištění BikePlan chrání vás, vaši peněženku i vašeho dvoukolého parťáka proti všem rizikům, na které se pojištění BikePlan vztahuje. Pro zobrazení pojistných rizik prozkoumejte stránku “Proč mít pojištění”.

Na kolik si mohu pojistit kolo nebo elektrokolo? 2.

Maximální pojistná částka při sjednání pojištění online pro kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky a cyklovozíky činí 400.000 Kč.

Jak staré kolo, koloběžku nebo cyklovozík si mohu pojistit? 3.

Vstupní maximální limity závislé na stáří předmětu pojištění v tomto pojištění nenajdete. Můžete si tedy pojistit své kolo, které jste právě dnes zakoupili nebo naopak koloběžku, která je vám 10 let spolehlivým parťákem.

Od kolika let si mohu sjednat pojištění? 4.

Pojištění mohou uzavřít pouze osoby starší 18 let. V případě, že je vám méně než 18 let, pojištění za vás musí uzavřít zákonná osoba (většinou rodiče).

Na kolik si mohu pojistit koloběžku nebo e-koloběžku? 5.

Maximální pojistná částka při sjednání online pro koloběžky a elektrokoloběžky činí 400 tis. Kč.

Na kolik si mohu pojistit cyklovozík? 6.

Maximální pojistná částka při sjednání online pro cyklovozíky činí 400 tis. Kč. 

Kolik předmětů pojištění si mohu pojistit najednou? 7.

U nás neomezeně! Při procesu online sjednání pojištění si jednoduše přidáváte jeden předmět za druhým. Máte-li plnou garáž kol, elekrokol, koloběžek a patříte mezi početné rodiny, nevadí. Na BikePlan si můžete zkrátka pojistit celou garáž nebo sklep plný dvoukolých parťáků.

Může sjednat pojištění i firma nebo živnostník? 8.

Samozřejmě, pojištění může uzavřít fyzická i PO.

Kde najdu kartičku pojištěnce? 9.

Kartičku pojištěnce naleznete ihned po online sjednání v emailové zprávě (rekapitulaci), společně s dokumentem IPID, pojistnou smlouvou atd. Můžete si ji také kdykoliv stáhnout po přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci.

Jak si změním kontaktní údaje? 10.

Vaše kontaktní údaje si můžete změnit jednoduše pro přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci v záložce “Můj účet". Případně nám můžete změnu také napsat na kontaktní email bikeplan@bikeplan.cz, nezapomeňte však vždy uvést číslo vašeho pojištění.

Musím navštívit vaši pobočku nebo provést fyzickou návštěvu v servisu? 11.

Ale kdepak. Víme, že čas jsou peníze, a proto nemusíte nikam jezdit. Vše funguje online. Stačí fotografie vámi pojištěného předmětu a sériové číslo.

Co je to BPIR? 12.

BPIR je zkratka pro BikePlan International Registrer. Jedná se o náš interní registr, ve kterém evidujeme všechny pojištěné předměty našich zákazníků. Do registru BPIR bude tedy váš předmět pojištění přidán zcela automaticky. Slouží nejen pro naše interní potřeby, ale také pro potřeby Policie ČR, pokud dojde k odcizení.

Co je to CEREK? 13.

CEREK je centrální registr, do kterého doporučujeme zaregistrovat váš předmět pojištění po jeho koupi. Více o CEREK naleznete na www.cerek.cz

Co je to DATATAG? 14.

DATATAG je obecně řečeno nejmodernější identifikační technologie, která trvale označí a chrání váš předmět pojištění (majetek). Značení Datatag umožní Policii ČR identifikovat váš majetek a zároveň je prakticky nemožné, aby jej zloděj odstranil. Více na www.datatag.cz

Co je to předmět pojištění? 15.

Předmětem pojištění se rozumí váš majetek, který si můžete pojistit. Jedná se o nové nebo ojeté kolo, elektrokolo, koloběžku, elektrokoloběžku nebo cyklovozík.

Co znamená bonus a jak ho získám? 16.

Bonus je v podstatě vyjádřená sleva na pojistném za určitou bezeškodní délku sjednaného pojištění. Pokud tedy nebudete mít žádnou pojistnou událost po celou dobu trvání pojištění, každý rok u nás získáte bonus. Bonus se připisuje zcela automaticky při obnově pojištění na další pojistné období.

Vyměnil/a jsem si komponent (díl), musím to hlásit? 17.

Doporučujeme všechny faktury a doklady ohledně výměny dílů uchovat, komponent (díl) nafotit a nahrát do vašeho účtu v Klientské sekci. Pokud tak neučiníte, nic závažného se samozřejmě nestane, ale je skutečně ve vašem zájmu tak postupovat. Jednáme fair-play, a proto chceme eliminovat nepříjemní situace. Takovou může být např. situace, kdy jste na vašem kole vyměnili levnější ráfky za dražší, pojišťovna o tom nevěděla a při likvidaci škodní události by vám poté pojišťovna nemohla zaplatit i vyšší škodu.

Mohu si pojistit kolo či elektrokolo pokud nemám doklad o koupi? 18.

Pokud si koupíte použité kolo či elektrokolo z bazaru nebo od třetí osoby a nemáte doklad o koupi i původu, nevadí to. Pojištění si samozřejmě sjednat můžete.

Jakým způsobem mohu pojištění zaplatit? 1.

Můžete si vybrat z několika možností úhrady pojistného. Záleží na vás, co vám nejvíce vyhovuje. Nejrychlejší způsob platby je skrze platební bránu GoPay a to buď platební kartou, nebo online převodem v internetovém bankovnictví. Můžete využít také platby Google Pay.

Pojistné můžete také uhradit bankovním převodem na číslo účtu 2339025003/5500 vedený u Raiffeisenbank nebo například poštovní poukázkou. Na našich pobočkách není možné přijímat hotovost. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

Za jak dlouho musím pojistné zaplatit na bankovní účet? 2.

Zvolíte-li si platbu bankovním převodem, požadujeme připsání platby (pojistného) na náš účet do 7 dnů od online sjednání. V případě, že by platba nebyla na náš bankovní účet připsána do této doby, vaše pojištění bude vypovězeno a nebude AKTIVNÍ! Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (číslo vašeho pojištění).

Nefunguje mi platba platební kartou, co mám dělat? 3.

Pravděpodobně máte vypnuty ve vašem internetovém bankovnictví platby přes internet. Pro změnu a nastavení kontaktujte vaši bankovní instituci nebo se přihlaste do svého internetového bankovnictví.

Chci zaplatit ze zahraničního účtu, jaký máte IBAN a SWIFT? 4.

Pro platbu pojistného ze zahraničího účtu použijte následující údaje: 

IBAN: CZ02 5500 0000 0023 3902 5003
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
Raiffeisenbank Czech Republic
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle

Jak zjistím, že mám pojistné zaplaceno? 5.

Informace, zda je vaše pojistné zaplaceno, zjistíte jednoduše online přihlášením do vašeho účtu na našich stránkách vpravo nahoře do "Klientská sekce". Můžete nám také napsat mailem na bikeplan@bikeplan.cz nebo nás kontaktovat telefonicky na +420 224 235 210 v pracovní době od 09:00 hod do 17:00 hod každý všední den. Pokud nejste příznivcem elektronických zařízení, napište nám dopis a pošlete poštou na adresu: PFP s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25918184. Nezapomeňte vždy uvést nebo mít při sobě číslo vaší pojistné smlouvy.

Mohu pojistné zaplatit v hotovosti? 6.

Je nám líto, ale veškeré platby v hotovosti jsou u nás striktně ZAKÁZÁNY. Můžete využít platbu převodem, online platební kartou, Google Pay, Apple Pay, složenkou nebo PayPal. Děkujeme za pochopení tohoto nařízení, je to především pro vaši i naši ochranu. 

Pokud by po vás někdo chtěl pojistné v hotovosti a vydával se za našeho zástupce, prosíme, nikdy mu nic neplaťte. Ověřte si u nás, že s námi skutečně spolupracuje a tento postup byl námi schválen. V opačném případě se pravděpodobně jedná o podvodné jednání, které doporučujeme nahlásit obratem jak nám, tak i Policii ČR.

Kde najdu doklad o zaplacení pojistného? 7.

Daňový doklad o řádně provedené úhradě naleznete po přihlášení na váš účet v Klientské sekci. Můžete si ho kdykoliv stáhnout. Současně po obdržení platby jakoukoli elektronickou platební metodou vám automaticky bude odeslán email s potvrzením o platbě pojistného a součástí přílohy emailu bude i daňový doklad.

Mohu zaplatit pojistné i pomocí Apple Pay nebo Google Pay? 8.

Samozřejmě, platební brána GoPay, kterou využíváme na našich webových stránkách, možnost platby pomocí Apple Pay a Google Pay umožňuje.

Platím u vás nějaké poplatky navíc? 9.

Je dobře, že se nás na to ptáte. Žádné poplatky ve výši 1, 2 nebo 3 %, jako je to zvykem jinde, u nás nenajdete. V případě platby kartou vám bude stržena přesně částka, kterou vámi sjednané pojištění stojí.

Mohu zaplatit pojistné jako firma nebo živnostník? 10.

Samozřejmě, pokud uvedete vaše IČ firmy nebo IČ živnostníka jako pojistníka, automaticky bude daňový doklad vystaven na příslušné IČO.

Co je to pojištění BikePlan? 1.

Pojištění BikePlan je neživotní majetkové pojištění kol, elektrokol, koloběžek, elektrokoloběžek nebo cyklovozíků. Jedná se o soubor 12 pojistných rizik (krádeže z objektů či prostor - např. dům, byt, sklep, kočárkárna, garáž, chata, chalupa, kancelář, hotel, penzion, obchod atd., krádeže z volného prostranství - např. terasa, park, ulice, restaurace, hřiště, sportoviště, nádraží, parkoviště, náměstí atd., krádež z vozidla, krádež z nosiče, loupežná přepadení, živelné pohromy a katastrofy, poškození / zničení při jízdě pádem, poškození / zničení při střetu či nehodou, poškození / zničení při přepravě, poškození / zničení osobních věcí, poškození / zničení příslušenství a vandalismus).  

Hlavní majetkové pojištění lze rozšířit o připojištění pro případ, že navštěvujete speciální stezky a riziková místa (bikeparky, singltreky, traily, downhill, pumptreky atd.) nebo se účastníte organizovaných závodů ve statusu amatéra či profesionála.

K majetkovému pojištění lze sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem předmětu pojištění pro případ, že způsobíte škodu na majetku či zdraví cizích osob až do výše 10 miliónů Kč.

Kolik stojí pojištění? 2.

Výše pojistného se vypočítává z částky, na kterou chcete vaše kolo, elektrokolo, koloběžku, e-koloběžku nebo cyklovozík pojistit. Aktuálně si můžete vybrat z pěti spoluúčastí od 10 % do 30 %. Přesnou cenu pojištění určuje mnoho atributů pojištěného předmětu např. značka, druh, typ i stáří nebo například PSČ místa, kde bydlíte. Kolik budete platit pro vašeho dvoukolého parťáka, si jednoduše spočítejte online, kliknutím na tlačítko “Spočítat pojištění” kdekoli na našich stránkách.

Jaká je minimální spoluúčast? 3.

Minimální spoluúčast pro všechna pojistná rizika i předměty u majetkového pojištění je od 10 % do 30 %, avšak min. 1.000 Kč. Pojištění odpovědnosti z provozu je bez spoluúčasti.

Kde všude pojištění platí? 4.

Pojištění BikePlan platí po celé geografické Evropě. Samozřejmě, vč. České republiky. Kdekoli v rámci geografické Evropy se škodní událost stane, můžete ji v klidu nahlásit.

Od kdy a na jak dlouho pojištění platí? 5.

Pojištění se sjednává na dobu 12 měsíců (1 rok) s možností obnovy na další rok. Pojištění platí vždy od následujícího dne sjednání či data, které si sami zvolíte. Pojištění si tedy můžete uzavřít dnes a platí od zítra nebo si počátek pojištění můžete posunout i o 3 měsíce dopředu. No není to fajn?

Mohu pojištění zrušit? 6.

Samozřejmě. Pojištění se uzavírá na dobu určitou, tzn., že pojištění zanikne uplynutím této doby. Pojištění také může zaniknout nezaplacením pojistného. Dále můžete vy nebo pojistitel odstoupit od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti uvést pravdivá sdělení. Od pojištění sjednaného na dálku na jeden rok můžete také odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Dále můžete pojištění vypovědět písemně a doručit pojišťovně do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, výpovědní doba je 8 dní. Nebo také písemně do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, výpovědní doba je 1 měsíc.

Co je to odpovědnost z provozu? 7.

Pokud máte uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu, tak to v praxi znamená, že způsobíte-li jízdou na kole, elektrokole, koloběžce, e-koloběžce nebo s cyklovozíkem někomu škodu na majetku či zdraví, pojišťovna vás v tom nenechá.

Do jaké výše mohu odpovědnost z provozu uzavřít? 8.

Při sjednání online si můžete vybrat z několika možností. Buď odpovědnost z provozu nechcete pojistit (což nedoporučujeme), nebo si zvolíte výši 1, 2, 3, 5 nebo 10 miliónů Kč.

Co jsou to speciální stezky? 9.

Speciální stezky jsou vysoce riziková místa nebo tratě (bikeparky, traily, singltreky, downhill), na které si můžete své základní pojištění rozšířit a jednoduše se připojistit. Pokud tato místa a tratě se svým dvoukolým parťákem navštěvujete, doporučujeme mít připojištění uzavřené.

Co znamená připojištění závodů? 10.

Připojištění závodů si můžete sjednat při pojištění vašeho dvoukolého parťáka. Jedná se o připojištění, které rozšiřuje všechna pojistná rizika i na účast při organizovaných závodech v České republice nebo zahraničí (geografické Evropě).  Pokud tedy jezdíte na závody a účastníte jich se ve statusu amatéra/hobby nebo jako profesionál, rozhodně doporučujeme mít toto připojištění uzavřené.

Jsou v pojištění zahrnuty i mé osobní věci? 11.

Ano, toto pojistné riziko je naprostou revoluční novinkou a součástí pojištění BikePlan. Skutečně čtete správně!  Ať už máte v kapse, baťohu, dresu či džínách věci, které se při pádu mohou poškodit, automaticky jsou pojištěny do částky až 10 tis. Kč. Pokud jedete na kole, e-bike, koloběžce nebo e-koloběžce a přihodí se vám nehoda, můžete uplatnit škodní událost. Není to vlastně bomba?

Mám u svého elektrokola či e-koloběžky pojištěnou i baterii? 12.

Samozřejmě, pro případ odcizení je baterie pojištěna na 50 % své hodnoty, pro případ poškození důsledkem pádu či nehody na 100 % své hodnoty.

Mám u svého elektrokola či e-koloběžky pojištěn i motor? 13.

Samozřejmě, pokud dojde k odcizení samostatného motoru, je pojištěn na 100 % své hodnoty. Pro případ poškození důsledkem pádu či nehody je pojištěn také na 100 %.

Mám pojištěny i všechny komponenty (díly)? 14.

Ano, u nás samozřejmě máte! Součástí pojištění BikePlan je právě i pojištění všech pevných komponentů (dílů) vašeho dvoukolého parťáka. Pokud tedy dojde k jejich poškození důsledkem pádu nebo nehody, můžete uplatnit pojistnou událost. Za pevné komponenty (díly) bereme například rám, ráfky kola, teleskopická nebo pevná sedlovka, sedlo, odpružená nebo pevná přední vidlice, zadní stavba nebo odpružená zadní vidlice, brzdová soustava, kliky, převodník, přehazovačka, všechny ovládací přístroje u elektrokol nebo e-koloběžek jako např. display, dále pak motor i baterie. 

Platí pojištění, když dojde k odcizení z uzamčeného prostoru? 15.

Pokud vám někdo odcizí předmět pojištění z uzamčených prostor, můžete uplatnit škodní událost. Uzamčeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný po právu užívá. Např. pokud se jedná o garáž, chatu, dům či byt, kancelář atd. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z volného prostranství? 16.

Pokud dojde k odcizení z volného prostranství a předmět pojištění bude zajištěn zámkem či jinou zabezpečovací technologií, můžete uplatnit škodní událost. Např. pokud dojde k odcizení před obchodem, v parku, na náměstí atd. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z nosiče kol na vozidle? 17.

Pokud dojde k odcizení předmětu pojištění z uzamčeného nosiče na vozidle, můžete uplatnit škodní událost. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z hotelu či jiného ubytovacího zařízení? 18.

Pokud dojde k odcizení předmětu pojištění v prostorách hotelu, penzionu nebo jiného ubytovacího zařízení v průběhu vaší rekreace, můžete uplatnit škodní událost. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Platí pojištění, když dojde k odcizení z garážových a jiných uzamčených skladovacích prostor? 19.

Pokud dojde k odcizení předmětu pojištění z garáže či jiných prostor, můžete uplatnit škodní událost. Např. pokud se jedná o zahradní domek, sklad, venkovní garáž u panelového domu atd. Nezapomeňte, že v případě odcizení je nutné vždy kontaktovat Policii ČR.

Co když mě někdo přepadne? 20.

Pokud dojde k loupežnému přepadení a zloděj vám odcizí předmět pojištění, můžete uplatnit škodní událost. Nezapomeňte vše obratem nahlásit na Policii ČR.

Co když se mi poničí předmět pojištění při přepravě? 21.

Pokud dojde k poškození předmětu pojištění při přepravě na nosiči za vozidlem, na střeše vozidla či uvnitř vozidla, můžete uplatit škodní událost.

Co když dojde k vandalismu? 22.

Pokud dojde k vandalismu na předmětu pojištění, můžete uplatnit škodní událost. Pojištění se vztahuje samozřejmě i na všechny pevné komponenty i příslušenství předmětu pojištění.

Co když dojde k živelné pohromě? 23.

Pokud vznikne živelná pohroma, např. povodeň, požár, záplavy, úder blesku, vichřice a jiné, a dojde k poškození nebo zničení předmětu pojištění, můžete uplatnit škodní událost. 

Kde naleznu výluky z pojištění? 24.

Platné výluky naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách. Nemusíte mít obavy, jsou napsány velice srozumitelně, přehledně a jsou krátké! Obecné výluky naleznete v Článku 6, výluky pro majetkové pojištění naleznete v Článku 10 a výluky pro pojištění odpovědnosti z provozu v Článku 15.

Mohu si pojistit elektrokolo s výkonem motoru vyšším než 250W? 25.

Samozřejmě můžete, nicméně vaše elektrokolo pojistíme pouze majetkově. Tj. pojištění, které chrání tato pojistná rizika: krádeže z objektů či prostor - např. dům, byt, sklep, kočárkárna, garáž, chata, chalupa, kancelář, hotel, penzion, obchod atd., krádeže z volného prostranství - např. terasa, park, ulice, restaurace, hřiště, sportoviště, nádraží, parkoviště, náměstí atd., krádež z vozidla, krádež z nosiče, loupežná přepadení, živelné pohromy a katastrofy, poškození / zničení při jízdě pádem, poškození / zničení při střetu či nehodě, poškození / zničení při přepravě, poškození / zničení osobních věcí, poškození / zničení příslušenství a vandalismus.

Pojištění odpovědnosti z provozu si pro elektrokolo s výkonem vyšším než 250W a rychlostí vyšší než 25km/h + tolerance výrobce bohužel sjednat nemůžete, neboť se jedná o výluku dle VPP.

Mohu si pojistit e-koloběžku s výkonem motoru vyšším než 1000W? 26.

Samozřejmě můžete, nicméně vaši e-koloběžku pojistíme pouze majetkově. Tj. pojištění, které chrání tato pojistná rizika: krádeže z objektů či prostor - např. dům, byt, sklep, kočárkárna, garáž, chata, chalupa, kancelář, hotel, penzion, obchod atd., krádeže z volného prostranství - např. terasa, park, ulice, restaurace, hřiště, sportoviště, nádraží, parkoviště, náměstí atd., krádež z vozidla, krádež z nosiče, loupežná přepadení, živelné pohromy a katastrofy, poškození / zničení při jízdě pádem, poškození / zničení při střetu či nehodě, poškození / zničení při přepravě, poškození / zničení osobních věcí, poškození / zničení příslušenství a vandalismus.

Pojištění odpovědnosti z provozu si pro e-koloběžku s výkonem vyšším než 1000 W bohužel sjednat nemůžete, neboť se jedná o výluku dle VPP.

Předmět pojištění jsem prodal/a, jak mám změnit smlouvu? 27.

Změnu smlouvy můžete provést pouze při její expiraci (před koncem pojistného období). Pokud jste např. prodali nebo darovali předmět pojištění a dále ho již nechcete mít v pojistné smlouvě, jednoduše předmět pojištění smažete při online editaci pojistné smlouvy. Náš systém vás automaticky upozorní, že je třeba smlouvu obnovit na další pojistné období a zároveň tedy možnost smlouvu editovat.

Mám pojištěné také příslušenství? 28.

Ano, samozřejmě máte, ale pouze pro případné zničení/poškození důsledkem pádu či nehody do výše 10. tis Kč. Příslušenstvím se u nás rozumí - cyklocomputery, display, tachometr, navigace, světla, nosiče, pumpičky atd. Jednoduše věci, které nejsou napevno integrované a plní svou funkci samostatně.

Jak přidám další předmět pojištění k mé stávající pojistné smlouvě? 29.

Pokud již máte pojištění, přihlásíte se do vašeho účtu v Klientské sekci a následně kliknete na tlačítko “Sjednat nové pojištění”. Naprosto identicky uzavřete pojištění jako v minulosti s tím rozdílem, že budete mít místo jednoho pojištěného předmětu u nás 2 nebo více předmětů a tím pádem i 2 a více smluv. Bohužel sloučení několika pojistných smluv dohromady v tuto chvíli neumožňujeme, ale pracujeme na tom a jakmile bude tato funkce k dispozici, automaticky vám bude nabídnuta. Jednoduše proto, abyste platili jednou ročně jen jedno pojistné.

Jak mám nahlásit škodní událost? 1.

Škodní událost můžete nahlásit online po přihlášení do své Klientské sekce. Tam také naleznete záložku „Hlášení škody“. Jednoduše popíšete, co se stalo, nahrajete fotky a příp. další dokumenty a odešlete. Každá pojistná událost je pojistitelem řešena individuálně a tak, aby byla uzavřena co nejdříve.

Jak dlouho trvá vyřízení škodní události? 2.

Každou škodní událost se pojišťovna snaží vyřešit a uzavřít co nejdříve, obvykle v řádu několika dnů. K rychlému vyřízení škodní události je nutné, aby od vás měli likvidátoři všechny potřebné dokumenty, které k uzavření škodní události potřebují.

Musím škodní událost nahlásit na Policii ČR? 3.

Pokud dojde k odcizení nebo loupežnému přepadení vašeho dvoukolého parťáka, neprodleně tuto skutečnost nahlaste na Policii ČR, nejpozději však do 24 hodin od zjištění ztráty. Je třeba si vyžádat od Policie ČR spisovou značku případu a její číslo následně napsat do formuláře při hlášení škodní události prostřednictvím vaší Klientské sekce na našich stránkách. Nezapomeňte kopii dokumentu od Policie ČR řádně uchovat, bude ji vyžadovat likvidátor škodní události.

Kde najdu číslo mé škodní události? 4.

Číslo vaší škodní události (následně pojistné události) najdete v potvrzujícím emailu po nahlášení škody. Současně číslo najdete také přímo v Klientské sekci, kde si můžete zkontrolovat stav šetření škodní události.

Kde naleznu kontakt na likvidátora? 5.

Obecný kontakt na likvidátora je: INSERVIS MVC s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 22697513, DIČ: CZ22697513, Česká republika, Tel: +420 241 483 230, +420 241 482 028, Email: mvc@inservis.com

Dále kontakt naleznete v potvrzujícím emailu po nahlášení škodní události. Kontakt na konkrétního likvidátora zpracovávajícího vaší škodní událost naleznete také po přihlášení v Klientské sekci.

Jak nahlásit škodní událost ze zahraničí? 6.

Naprosto identicky, jako když hlásíte škodní událost v České republice. Přihlaste se do své Klientské sekce a v záložce “Hlášení škody” vyplňte řádně formulář, přiložte dokumenty, fotky a odešlete k likvidaci.

Kde mohu sledovat stav své škodní události? 7.

Průběh (status - stav) vaší škodní (pojistné) události můžete sledovat ve své Klientské sekci. Po přihlášení do Klientské sekce také můžete kdykoliv zaslat dotaz přímo na likvidátora vámi nahlášené škodní události.

Obdržel/a jsem výzvu k náhradě škody, co mám dělat? 8.

Zašlete nám každý dopis, předvolání, nárok, soudní příkaz a výzvy k náhradě škody, a to ihned, jakmile jej obdržíte! Pojistitelem pověření likvidátoři prověří, zda je nárok na vás uplatněn oprávněně a poté přistoupí k řešení situace. Oprávněné nároky pojišťovna za vás uhradí, neoprávněné nároky za vás uhradit odmítne. Kontaktní údaje na BikePlan naleznete v sekci “Kontakt”.

Jak mám nahrát fotky do svého účtu v Klientské sekci? 1.

Je to velice jednoduché. Po přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci si otevřete "Detail" předmětu pojištění (pokud jich máte více, musíte otevřít každý zvlášť). Do detailu poté fotky nahrajete.

Pokud jste počítačově méně zdatní a skutečně si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. Fotky nám můžete zaslat na mail: bikeplan@bikeplan.cz

Kam mám zadat sériové číslo v Klientské sekci? 2.

Prosíme, přihlaste do vašeho účtu v Klientské sekci a po kliknutí na detail vámi pojištěného předmětu se vám rozbalí veškeré informace o vámi pojištěném předmětu. Poté do políčka s názvem “Sériové číslo” opište číslo z rámu vašeho kola, elektrokola, koloběžky, e-koloběžky nebo cyklovozíku a klikněte na tlačítko “Uložit”. 

Jak se přihlásím do svého účtu v Klientské sekci? 3.

Přihlášení do Klientské sekce a vašeho účtu můžete kliknutím na "Klientská sekce" nebo v pravém horním rohu obrazovky.

Zapomněl/a jsem heslo do svého účtu v Klientské sekci 4.

Pro získání nového hesla klikněte v pravém horním rohu na tlačítko "Klientská sekce" a odkaz "Zapomenuté heslo". Poté vám bude zaslán email s novým heslem, které si můžete kdykoliv po přihlášení do Klientské sekce libovolně změnit.

Mohu změnit kontaktní údaje ve svém účtu? 5.

Vaše kontaktní údaje můžete změnit jednoduše pro přihlášení do vašeho účtu v Klientské sekci v záložce “Můj účet". Případně nám můžete změnu také napsat na kontaktní email bikeplan@bikeplan.cz, nezapomeňte však vždy uvést číslo vašeho pojištění.

Co obsahuje Klientská sekce? 6.

Klientská sekce a sekce "Můj účet" obsahují následující informace:

- Seznam vašich aktivních a neaktivních pojištění
- Seznam dokladů o provedených platbách
- Seznam vašich nahlášených škodních událostí
- Seznam všech benefitů z Premium Club a VIP Premium Club
- Elektronickou kartičku ( již neposíláme poštou! )
- Elektronický cerfitikát vašeho aktivního pojištění
- Váš osobní profil a účet pojištěnce

Kde najdu platnost mého pojištění? 7.

Všechny důležité informace naleznete v emailu, který jsme vám zaslali v okamžiku sjednání pojištění nebo také po přihlášení ve svém účtu v Klientské sekci. Informace o platnosti pojištění jsou také uvedeny na kartičce pojištění, kterou naleznete opět v Klientské sekci.

Co je to Premium Club BikePlan? 1.

Premium Club BikePlan je loyalty program vytvořený pro všechny zákazníky, kteří mají sjednané a platné pojištění BikePlan. Cílem Premium Club je kompenzovat ve formě slev do obchodů, různých druhů benefitů a celé řady dalších výhod celkovou cenu, kterou za pojištění zákazník zaplatí.

Jak čerpat benefity z Premium Clubu BikePlan? 2.

Přístup ke všem aktivním benefitům naleznete po přihlášení do svého účtu v Klientské sekci v záložce “Moje Benefity”. Benefity jsou rozděleny do záložek a v každé záložce naleznete informace o daném benefitu. Čerpat je poté můžete buď ve formě voucherů, nebo ve formě slevových kódů a kupónů. Všechny ostatní benefity můžete čerpat tak, že se u daného obchodního partnera prokážete kartičkou našeho pojištěnce, kterou naleznete též ve své Klientské sekci nebo v emailu zaslaném po sjednání pojištění.

Je Premium Club BikePlan zpoplatněn? 3.

Nikoliv, Premium Club BikePlan je zcela zdarma.

Mohu čerpat benefity z Premium Clubu opakovaně? 4.

Samozřejmě, k tomu Premium Club slouží. Všechny benefity můžete zcela neomezeně čerpat po celou dobu platnosti vašeho pojištění.

Jak často se benefity mění a přidávají? 5.

Benefity si spravují obchodní partneři BikePlan sami. Samozřejmě si vyhrazují právo své benefity libovolně měnit, mazat nebo přidávat. Celkový počet benefitů není nikterak omezen. Každoročně plánujeme do Premium Club přidat okolo 100 benefitů.

Proč potřebujete sériové číslo a fotky předmětu pojištění? 1.

Pojišťovna potřebuje vědět, že kolo, elektrokolo, koloběžka, elektrokoloběžka či cyklovozík, které pojišťujete, skutečně existují. V případě, že nastane škodní událost, vámi pořízené fotografie i sériové číslo poté slouží jako podklad pro likvidátory.

Kolik času mám na pořízení fotodokumentace? 2.

Pokud pojištění budete teprve uzavírat, v posledním kroku online sjednání vás náš systém vyzve k nahrání/pořízení fotografií a vložení sériového čísla. Nemusíte mít obavy, pokud u sebe zrovna nemáte svého dvoukolého parťáka, můžete tento krok bez obav přeskočit a fotografie, včetně sériového čísla, nahrát později. Na pořízení i nahrání fotografií a sériového čísla do svého účtu v Klientské sekci máte 14 dnů od okamžiku uzavření pojištění.

Doporučujeme však toto provést neprodleně po sjednání pojištění, neboť pokud by v tomto mezidobí došlo ke škodě na vámi pojištěném předmětu pojištění, může být pojistné plnění ze strany pojišťovny zásadně sníženo, a to v případě odcizení nebo loupežného přepadení až o 50 %.

Jak poznám, že je fotodokumentace v pořádku? 3.

Poté, co nahrajete fotografie pojištěného předmětu a detail sériového čísla do vašeho účtu v Klientské sekci, obdržíte od nás emailem oznámení, že jsou vámi nahrané fotografie v pořádku. Současně tuto informaci uvidíte ve vašem účtu v Klientské sekci u příslušného předmětu pojištění. Pokud by byla některá z fotografií špatně nafocena, rozmazaná, nebo jsme potřebovali některou fotografii doplnit, budeme vás o tom opět informovat na váš email.

Kde najdu na svém kole či elektrokole sériové číslo? 4.

Pokud u sebe nemáte doklady od vašeho kola nebo elektrokola, ve kterých je sériové číslo uvedeno, doporučujeme hledat přímo v nejnižší spodní části rámu vašeho dvoukolého parťáka (bod 4, 2, 3) nebo na ostatních místech označených body 1 a 5.

Kde najdu na své koloběžce nebo e-koloběžce sériové číslo? 5.

Pokud u sebe nemáte doklady od vaší koloběžky nebo e-koloběžky, ve kterých je sériové číslo uvedeno, doporučujeme hledat přímo v nejnižší spodní části rámu. U elektrokoloběžek bývá většinou sériové číslo zboku či na spodní straně nástupní plošiny (bod 2, 3, 4) nebo na místech označených body 1 a 5.

Kde najdu na svém cyklovozíku sériové číslo? 6.

Pokud u sebe nemáte doklady od vašeho cyklovozíku, ve kterých je sériové číslo uvedeno, doporučujeme hledat přímo v nejnižší spodní části rámu na hliníkové či ocelové konstrukci (bod 2, 3). U některých cyklovozíků bývá sériové číslo umístěno uvnitř kabiny za sedákem na spodní hraně rámu (bod 1, 4).

Jak mám postupovat, když nemám sériové číslo? 7.

Pokud váš dvoukolý parťák není označen sériovým číslem, napište po sjednání pojištění email na bikeplan@bikeplan.cz nebo nás kontaktujte telefonicky. Následně v našem systému označíme vašeho dvoukolého parťáka bez sériového čísla tak, aby po vás systém nechtěl tuto informaci doplnit.

Jak provést fotodokumentaci a co musí obsahovat? 8.

Ke každému předmětu pojištění vyžadujeme fotodokumentaci a sériové číslo. Fotodokumentaci můžete pořídit přímo při procesu sjednání pojištění nebo kdykoli do 14 dnů po  jeho uzavření. Předmět pojištění jednoduše nafotíte buď telefonem nebo fotoaparátem tak, aby byly všechny fotografie barevné, ostré a průkazné. Fotografie nijak graficky neupravujte. Minimální rozlišení snímků musí být alespoň 1024x768 obrazových bodů (zvládne i nejlevnější mobilní telefon). Foťte za denního světla nebo kvalitního vnějšího osvětlení. Předmět pojištění musí být čistý, bez nánosů špíny, deště či sněhu.

Minimálně potřebujeme 3x POVINNÉ fotografie tak, aby byl předmět pojištění celý vidět.

1x - záběr kolmo na celou levou stranu
1x - záběr kolmo na celou pravou stranu
1x - záběr na detail sériového čísla rámu

Pokud však chcete nafotit i různé detaily či jednotlivé komponenty (díly), které vyberete, vůbec to nevadí. Pokud by došlo k pojistné události, každý vyfocený detail je pro případnou likvidaci pojistné události lepší.

Máte podrobný návod jak udělat fotodokumentaci? 9.

Samozřejmě, podrobný návod ve formátu PDF “Jak provést fotodokumentaci” pro vaše kolo, elektrokolo, koloběžku, elektrokoloběžku nebo cyklovozík si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Proč si přikoupit k pojištění zabezpečení? 1.

Při procesu sjednání pojištění si můžete zakoupit i různá zabezpečení. Námi uvedená zabezpečení jsou za nižší cenu, než za kterou ji běžně můžete zakoupit neboť si nenárokujeme odměnu za jejich prodej. V případě jejich nákupu od nás získáte automaticky slevu pro další pojistné období, jelikož váš dvoukolý parťák bude lépe zabezpečen proti odcizení. Nemusíte mít obavy, jakékoli námi nabízené zabezpečení za námi uvedené ceny si můžete zakoupit i po procesu sjednání pojištění dodatečně formou benefitů v Premium Club BikePlan.

Za jak dlouho mi bude doručeno zabezpečení? 2.

Každý z produktů zabezpečení je odesílán přímo daným výrobcem a distributorem, nikoli námi. Obecně platí, že se doba doručení po provedení úhrady za pojištění BikePlan + zabezpečení pohybuje v rozmezí 3 - 30 dnů dle skladových zásob našich obchodních partnerů. Standardní doba doručení se pohybuje v rozmezí 3 - 5 dnů.

Kam bude zabezpečení odesláno? 3.

V případě zakoupeného zabezpečení bude zboží odesláno na vámi uvedenou adresu, kterou jste uvedli při sjednání pojištění BikePlan. Pokud chcete zboží odeslat na jinou doručovací adresu, neváhejte nás kontaktovat.